Informació al contribuent

Calendari

IMPOST DE VEHICLES: 1 de març - 30 d'abril

IBI URBANA: 1 de juny – 31 de juliol

IBI RÚSTICA: 1 de juny – 31 de juliol

ESCOMBRARIES: els mesos de gener, abril, juliol i octubre

LLAR D'INFANTS: El cobrament serà mensual

TAXA CEMENTIRI: 1 de setembre - 31 octubre

GUALS: 1 de setembre - 31 octubre

SANEJAMENT: Es cobrarà junt amb els rebuts de l'aigua

IAE: 1 de setembre – 31 d’octubre

 

Ajuntament de Navata 

Adreça: Plaça de la Vila, 5
17744 Navata
Tel:  972 565 004
Fax: 972 565 320

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h

L'IBI Urbana i Rústica i l’IAE es paguen a:

Ofcina de XALOC siutada a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
Adreça: c/ Nou, 48
17600 Figueres
Tel: 972 50 13 65

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

A través de l'entitat bancaria amb la qual opereu habitualment

Close