Ajuts econòmics COVID-19

Ajuts econòmics COVID-19

Ajuts econòmics COVID-19

L’Ajuntament de Navata ha aprovat una modificació de la partida destinada a Serveis Socials dotant-la de fins a 15.000 euros, amb l’objectiu de donar una resposta ràpida a les famílies i persones que han patit una reducció dels seus ingressos com a conseqüència del coronavirus.

Als següents enllaços hi trobareu la informació i formulari de sol·licitud:

Ajuts_econòmics

Sol·licitud ajudes COVID

https://boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

Close