Bases del concurs fotogràfic

Bases del concurs fotogràfic

Bases del concurs fotogràfic

Pot participar-hi tothom, cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres no premiades en altres concursos ni comercialitzades d'alguna manera, les fotos podran ser en blanc i negre o amb color, amb temàtica LES ESTACIONS DE L’ANY A NAVATA.
PRESENTADES EN SUPORT FÍSIC: Les mides de les fotografies han de ser 20x30 cm en fons blanc de 30x40 cm (orientació horitzontal o vertical, sense vidre). Les fotografies es presentaran en un sobre tancat que portarà escrit el títol "XVII Concurs de fotografia de Navata" i el pseudònim escollit. A l'interior del sobre tancat s'inclourà:
· La /les fotografies presentades amb el pseudònim escrit a la part del darrere i la identificació del lloc.
· Dades de l'autor: nom, adreça, telèfon i e-mail (que s'introduiran en un altre sobre tancat i amb el pseudònim escrit a l'exterior).
PRESENTADES EN SUPORT DIGITAL: Si opteu per enviar-les digitalment, les fotografies hauran de tenir qualitat suficient per a la seva reproducció final, que en cas de ser seleccionades, ens hauran de fer arribar en suport físic amb les característiques esmentades. Per tant, hauran de ser enviades en arxiu JPG d'alta resolució (mínim a 300 ppp, mida 3.543 x 2.362 píxels, orientació horitzontal o vertical). S'hauran d'enviar al correu concursfotonavata@gmail.com, en una carpeta amb nom PSEUDÒNIM haurà d'incloure un document amb les dades de l'autor: nom, adreça, telèfon i e-mail. Cada fotografia haurà de portar el pseudònim i la identificació del lloc.

Les fotografies guanyadores quedaran en propietat de l'entitat convocant, la qual tindrà el dret de publicar-les citant sempre el nom de l'autor o autora. Les obres no premiades podran recollir-se fins al 30 de desembre de 2022. En cas de no fer-ho quedaran en propietat de l'ajuntament. Es reserva el dret de publicació i propietat, a més de les guanyadores fins a un total de nou fotografies que escollirà l'entitat convocant.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les obres es podran presentar fins al 5 d'octubre a l'ajuntament de Navata.
PREMIS
Els autors o autores de les tres fotografies guanyadores rebran un obsequi i un diploma.

Close