Compostatge casolà

Projecte per a la minimització de residus amb la implantació del compostatge casolà al municipi de Navata

El compostatge casolà és una pràctica senzilla alternativa al model de recollida de laFORM de l'Agència Catalana de Residus. En el compostatge casolà cada productor deresidus orgànics es converteix en el seu propi gestor, obtenint a canvi el compost, unadob natural comparable a la terra vegetal. Amb aquesta tasca de gestió la quantitat deresidus que es produeixen al municipi disminueix significativament.

En la impantació que s'inicia a Navata ens referim al termocompostatge sempre queparlem de compostatge casolà. El termocompostatge és realitzat dins d'uns recipientsanomenats compostadors, que garanteixen un millor aprofitament de l'espai i queestèticament s'integren molt bé dins del jardí. L'única condició perquè funcionin ésbarrejar-hi les restes orgàniques de la casa juntament amb les restes del jardí i aportar-hide manera complementària qualsevol material ric en cel·lulosa (poda triturada, encenalls iserradures, fulles seques, palla...). Per dur a terme el termocompostatge només cal tenirun petit espai no pavimentat en el jardí.

compostatge

Close