Consell d'infants a l'escola

Consell d'infants a l'escola

Consell d’infants a l’escola

La Convenció dels drets dels infants atorga als nens i les nenes el dret a expressar les seves opinions i que aquestes siguin tingudes en compte en tots els assumptes que els afectin, així com el dret d’opinar, el dret d’expressió, la llibertat de pensament, la llibertat d’associació i el dret a rebre una informació adequada.

El Consell d’Infants és l’espai institucional que permet l’exercici d’aquests drets en el marc polític municipal.

Així, el Consell d’infants és, fonamentalment, un espai de participació política dels infants que té per missió: la presa de poder per expressar la seva opinió, les seves propostes i les seves demandes com a ciutadans-infants.A participar s’aprèn participant. Per tant, el Consell d’Infants és una escola de participació i de ciutadania.

Close