Decret d'admesos i exclosos de la convocatòria de la cobertura definitiva

Decret d'admesos i exclosos de la convocatòria de la cobertura definitiva

Decret d’admesos i exclosos de la convocatòria de la cobertura definitiva

Decret d'admesos i exclosos de la convocatòria de la cobertura definitiva per mitjà de nomenament provisional i, en defecte, comissió de serveis i, en defecte, d’acumulació del lloc de treball, del lloc de treball vacant de Secretari/a-Interventor/a de la Plantilla Orgànica de Personal de l’Ajuntament de Navata de forma interina.

Close