Els elements defensius de la muralla

Els elements defensius de la muralla

Els elements defensius de la muralla

Les muralles, com estructures defensives que eren, tenien diversos elements arquitectònics que ajudaven els soldats a la defensa de la vila. Els elements més destacats, i els únics conservats a la muralla de Navata, eren les espitlleres, però també solien tenir matacà, una estructura que coronava la muralla (una mena de balconet sense terra) i que servia per poder observar i atacar amb calç viva, pedres, excrements... a l’enemic. I al capdamunt, o bé de la muralla o bé de les torres, hi havia els merlets; petits pilars de forma quadrada que formaven unes dents. L’espai que quedava entre pilar i pilar, l’utilitzaven els soldats per poder disparar a l’enemic.

Close