EXPLOTACIONS AVÍCOLES PER A L'AUTOCONSUM

EXPLOTACIONS AVÍCOLES PER A L'AUTOCONSUM

EXPLOTACIONS AVÍCOLES PER A L’AUTOCONSUM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha demanat la col·laboració d’aquest Ajuntament per tal de recordar als titulars de les explotacions avícoles per a l’autoconsum, que tenen l’obligació d’inscriure aquestes activitats al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya pel fet que aquestes explotacions no estan exemptes de perills sanitaris i de salut pública, i poden representar, sota determinades circumstàncies, una font potencial de focus de malalties que comprometin la sanitat animal i la viabilitat de la resta d’explotacions avícoles, com va ser el cas del brot d’influença aviària de l’any 2017 a Catalunya.

Close