Exposició pública expedient del canvi de titularitat i canvi de règim de l’activitat d’explotació ramadera de Mas Riera

Close