Documents de consulta en exposició pública

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL

Aprovació inicial modificació ordenances fiscals exercici 2024

Certificat modifiació OOFF 2024

 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL

Anunci aprovació inicial de l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa
d’activitats de caràcter lúdic i recreatiu

Anunci aprovacio inicial ordenança fiscal num 18 reguladora de la taxa  (PDF)

Certificat acord de Ple taxa (PDF)

 

MODIFICACIÓ DE CÈDIT

 

Close