e-Fact: Facturació electrònica

Aquest és el codis dir3 i el NIF que heu de fer servir per a les factures electròniques (e-FACT) de l'Ajuntament de Navata:

CODI DIR3: L01171117

NIF: P1711800A

Per accedir a l’e-FACT clica el següent enllaç:  https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1128

Close