Llar d'Infants Els Belluguets

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2022-2023

PORTES OBERTES: DIVENDRES 1 D’ABRIL - HORES CONCERTADES (TARDES) Telf:972.980.656

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 9 al 20 de maig - Hores concertades de 9.30 a 11h

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 16 al 22 de juny - Hores concertades de 9.30 a 11h

LLISTAT DE SOL.LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL: 1 DE JUNY

LLISTAT DEFINITIU DE SOL.LICITUDS ADMESES: 15 DE JUNY

 

PREINSCRIPCIÓ 2022/2023

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 9 al 20 de maig
Hores concertades de 9.30 a 11h

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Fotocòpia del D.N.I o N.I.E dels pares i del nen/a (si en té)
 • Fotocòpia del llibre de família

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L’APLICACIÓ DELS CRITERIS DE PRIORITAT

 • Certificat d’empadronament
 • Contracte laboral o certificat d’empresa
 • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania
 • Carnet de família nombrosa
 • Carnet de família monoparental
 • Certificat o targeta de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials
 • Certificat que acrediti la condició de violència de gènere o de terrorisme
 • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

MATRICULACIÓ 2022/2023

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 16 al 22 de juny
Hores concertades de 9.30 a 11h

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Fotocòpia del llibre de vacunes
 •  Targeta sanitària
 • 3 fotos mida carnet
 • Autoritzacions degudament emplenades i signades

 

CRITERIS DE PRIORITAT

CRITERIS DE PRIORITAT GENERALS

 • Si l’alumne té algun germà al centre o si el pare, mare o tutor hi treballen: 50 punts
 • Proximitat del domicili o del lloc de treball
  - Viure a Navata: 30 punts
  - Treballar a Navata: 20 punts
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts

CRITERI DE PRIORITAT COMPLEMENTARI

 • Família nombrosa: 10 punts
 • Família monoparental: 10 punts
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) d’algun membre de la família: 15 punts
 • Víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts
 • Acolliment familiar: 10 punts
 • Ser bessó o trigemin: 10 punts

***La documentació acreditativa abans esmentada, és necessària per justificar els criteris de prioritat .

MÉS INFORMACIÓ A:
https://preinscripcio.gencat.cat/

DADES D’INTERÈS
NOM: LLAR D’INFANTS “BELLUGUETS”
TELÈFON: 972.980.656
ADREÇA ELECTRÓNICA: llarbelluguets@navata.org
INSTAGRAM: belluguetsnvt

Close