Llar d'Infants Els Belluguets

· JORNADA DE PORTES OBERTES a la Llar d’infants Belluguets de Navata · Dia: dissabte 17 d’abril · Hores concertades (matí)

· CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2021-2022

PREINSCRIPCIÓ: DEL 10 AL 21 DE MAIG (AMB CITA PRÈVIA)

LLISTA DE SOL.LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL: 1 DE JUNY

PRESENTACIÓ DE LES RECLAMACIONS: DEL 2 AL 8 DE JUNY

LLISTAT DEFINITIU DE SOL.LICITUDS ADMESES: 15 DE JUNY

MATRÍCULA: DEL 16 AL 22 DE JUNY (AMB CITA PRÈVIA)

 

PREINSCRIPCIÓ 2021/2022

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 10 al 21 de maig
Hores concertades de 9.30 a 11h

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Fotocòpia del D.N.I o N.I.E dels pares i del nen/a (si en té)
 • Fotocòpia del llibre de família

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L’APLICACIÓ DELS CRITERIS DE PRIORITAT

 • Certificat d’empadronament
 • Contracte laboral o certificat d’empresa
 • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania
 • L’acreditació de la discapacitat
 • Carnet de família nombrosa o monoparental

MATRICULACIÓ 2021/2022

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 16 AL 22 de juny
Hores concertades de 9.30 a 11h

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Fotocòpia del llibre de vacunes
 • Targeta sanitària
 • 3 fotos mida carnet
 • Autoritzacions degudament emplenades i signades

CRITERIS DE PRIORITAT

CRITERIS DE PRIORITAT GENERALS

 • Si l’alumne té algun germà al centre o si el pare, mare o tutor hi treballen: 40 punts
 • Proximitat del domicili o del lloc de treball
  - Viure a Navata: 30 punts
  - Treballar a Navata: 20 punts
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 10 punts
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) d’algun membre de la família: 10 punts

CRITERI DE PRIORITAT COMPLEMENTARI

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts

***La documentació acreditativa abans esmentada, és necessària per justificar els criteris de
prioritat .

MÉS INFORMACIÓ A:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

DADES D’INTERÈS
NOM: LLAR D’INFANTS “BELLUGUETS”
TELÈFON: 972.980.656
ADREÇA ELECTRÓNICA: llarbelluguets@navata.org
INSTAGRAM: belluguetsnvt

Close