Mosquit tigre i vespa asiàtica

Mosquit tigre i vespa asiàtica

Mosquit tigre i vespa asiàtica

Per part de l'ajuntament fem difusió als veïns del municipi que facin les accions pertinents a casa seva per tal de tenir controlats els potencials focus de creixement i desenvolupament del mosquit tigre, com no tenir recipients amb aigua estancada a l’exterior on creixen les larves del mosquit. Les actuacions a la via pública s’efectuaran mitjançant controls als embornals dels carrers.

Pel que fa a la vespa asiàtica, si detecteu algun niu petit a la vostra propietat, comuniqueu-ho que es procedirà a eliminar-lo.

Close