Parcel·les, solars i terrenys per netejar

Parcel·les, solars i terrenys per netejar

Parcel·les, solars i terrenys per netejar

Recordem als propietaris de parcel·les i solars l’obligació de mantenir-los nets. Si no es procedeix a fer la neteja, es pot encomanar a l’ajuntament perquè procedeixi a fer-la al preu que marca l’ordenança vigent que regula aquests serveis.

Igualment es recorda als que incompleixin la seva obligació de mantenir neta la seva propietat i han estat requerits per fer-ho, es durà a terme la neteja per part de l’ajuntament de manera subsidiària, liquidant el cost i la sanció corresponent al propietari incomplidor.

Close