Plànol de Prevenció d'Incendis Forestals

L'objectiu general dels Plànols de delimitació és establir mesures de prevenció d’incendis forestals als núclis urbans històrics i primogenis, urbanitzacions i instal·lacions i edificacions aïllades, pels municipis d’alt risc d’incendis.

També és l’eina necessària pels ajuntaments per a obligar als particulars (i a les urbanitzacions no traspasades) a aplicar les mesures de prevenció a les seves propietats o, en cas que sigui necessari, faculta a l’ens municipal per poder executar aquests treballs, amb l’autorització dels propietaris, podent revertir-los els costos.

navatavolum1

navatavolum2

navatavolum3

navata1franja4

navata21franja0

navata-22franja0

Close