Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Per resolució de l’Alcaldia-presidència en funcions s’ha aprovat la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar al concurs-oposició per a la provisió interina del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subsescala de secretaria-intervenció, amb constitució de borsa, a l’ajuntament de Navata, i s’ha fitxat la data de la realització de les proves, i el nomenament del tribunal qualificador:

ANUNCII ADMESOS I EXCLOSOS I NOMENAM TRIBUNAL

Close