Topònim

En la documentació antiga ja apareix la forma Navata (s. X), d’origen incert.
Entitats de població
Canelles, nucli
Can Miró, diss.
Colomer, diss.
Torremirona,  nucli
Cap municipal: .......................................................................... Navata
Superfície (km2): ....................................................................... 18,48
Altitud (m): .................................................................................145
Població (2007): ........................................................................ 1 023
Codi de municipi: ................................................................. .....17744
Coordenades UTM cap mun. (x,y): ...... 488600, 4674800

Close