XV Concurs de Fotografia de Navata

XV Concurs de Fotografia de Navata

XV Concurs de Fotografia de Navata

BASES DEL CONCURS 2020

Pot participar-hi tothom, cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres no premiades en altres concursos ni comercialitzades d'alguna manera, les fotos podran ser en blanc i negre o amb color, amb la temàtica: PAISATGES DE NAVATA.

PRESENTADES EN SUPORT FÍSIC: Les mides de les fotografies han de ser 20x30 cm en fons blanc de 30x40 cm (orientació horitzontal o vertical, sense vidre). Les fotografies es presentaran en un sobre tancat que portarà escrit el títol "XV Concurs de fotografia de Navata" i el pseudònim escollit. A l'interior del sobre tancat s'inclourà:
· La /les fotografies presentades amb el pseudònim escrit a la part del darrere i la identificació del lloc del paisatge.
· Dades de l'autor: nom, adreça, telèfon i mail (que s'introduiran en un altre sobre tancat i amb el pseudònim escrit a l'exterior).

PRESENTADES EN SUPORT DIGITAL: Si opteu per enviar-les digitalment, les fotografies hauran de tenir qualitat suficient per a la seva reproducció final, que en cas de ser seleccionades, ens hauran de fer arribar en suport físic amb les característiques esmentades. Per tant, hauran de ser enviades en arxiu JPG d'alta resolució (mínim a 300 ppp, mida 3.543 x 2.362 píxels, orientació horitzontal o vertical). S'hauran d'enviar al correu concursfotonavata@gmail.com, en una carpeta amb nom PSEUDÒNIM haurà d'incloure un document amb les dades de l'autor: nom, adreça, telèfon i e-mail. Cada fotografia haurà de portar el pseudònim i la identificació del lloc del paisatge.

Les fotografies guanyadores quedaran en propietat de l'entitat convocant, la qual tindrà el dret de publicar-les citant sempre el nom de l'autor o autora. Les obres no premiades podran recollir-se fins al 31 de desembre de 2020. En cas de no fer-ho quedaran en propietat de l'ajuntament. Es reserva el dret de publicació i propietat, a més de les guanyadores fins a un total de nou fotografies que escollirà l'entitat convocant.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les obres es podran presentar fins al 6 d'octubre a l'ajuntament de Navata i estaran exposades a la Sala Llevant del Centre Cívic.

PREMIS
1 · Àpat per a dues persones al restaurant O'Triskel de Torremirona i un diploma
2 · Àpat per a dues persones al Sindicat Can Poncelas i un diploma
3 · Àpat per a dues persones al restaurant de la Piscina i un diploma.

Close